Co znamená SRT?

SRT je zkratka z anglického Spiritual Response Therapy. Česky bychom mohli tento pojem vyjádřit jako Terapie Duchovní Odezvou. Autorem této metody se stal v roce 1985 Robert E. Detzler, kterému jsem velice vděčná za tak úžasný dar pro lidstvo. V praxi jde o komunikaci s Vyšším já prostřednictvím kyvadla. Jedná se o velmi jednoduchou, účinnou, bezbolestnou, rychlou a přitom unikátní techniku, pomocí níž se lze zabývat širokým spektrem životních výzev, které jsou zapsány v záznamech naší duše. Píšu záměrně pojem životní výzvy, nikoli problémy, potíže, nemoci, strasti…. Jelikož se domnívám, že právě takovéto situace nám mnohdy mohou otevřít oči, dovolí nám konečně se zastavit a všimnout si, že bychom měli něco ve svém životě změnit.


Jak probíhá terapie SRT?

V SRT používáme nejprve klasickou mezilidskou komunikaci, abychom zjistili, v čem spočívá jádro životní výzvy. Z toho je zřejmé, že vše probíhá na vědomé úrovni klienta. Klademe si jednoduché otázky, se kterými později pracujeme pomocí souboru tabulek a kyvadla. Obrovskou výhodou metody je také to, že ji můžeme využít i na dálku.

Obvykle k této komunikaci dochází prostřednictvím emailu, kde si vzájemně uvedeme všechny podrobnosti, včetně konkrétního dne a času, kdy terapie proběhne.

Poté co určíme konkrétní oblast k řešení, zabýváme se vším, co s tím může souviset a někdy jsou odpovědi na otázky nanejvýš překvapivé. Umožňují nám pochopit, vzpomenout si, přijmout, připustit, porozumět, opustit, osvobodit se… A díky tomu pak můžeme duchovně růst a prožívat naplněný a spokojený život, uzdravit se na emocionální, mentální a duchovní úrovni a tím také často i vyléčit fyzické tělo nebo alespoň významně podpořit jeho regenerační schopnosti a zmírnit tak charakter našich potíží. Vyšší já nám pomáhá objasnit nevysvětlitelné, pochopit zdánlivě nesmyslné, uvidět skryté… Nejenže díky SRT ovlivňujeme naši současnost, my někdy dokonce můžeme zabránit mnohým nepříjemnostem i v životě budoucím.

Následuje okamžik, kdy už všechno můžeme pustit, vzdát se toho, uvolnit negativní energie, které nás táhnou ke dnu a ztrpčují náš život. Pročistit všechny úrovně našeho bytí. Většina jedinců po SRT vnímá uvolnění, vnitřní klid, mír, mizí napětí, fyzické i duševní, přichází úleva  a pocit, že je vše, jak má být.

Při samotném průběhu se mohou projevit změny na fyzické či emocionální úrovni (jako např. nevolnost, mrazení, pláč nebo projev jiných emocí), které slábnou až se úplně vytratí (nebývají intenzivního charakteru). Existují však i lidé, kteří nevnímají během čištění žádné změny a přesto se jejich každodenní život markantně změní, pokud ne hned, pak do 3 týdnů určitě.

Důležité je pít dostatek vody, aby se tělo mohlo lépe a rychleji detoxikovat. Někdo po terapii vnímá únavu a potřebu jít spát, proto často provádím SRT ve večerních hodinách.


Které životní výzvy lze rozklíčovat díky SRT?

 • mezilidské vztahy, vzájemné vazby mezi lidmi
 • partnerský a rodinný život
 • nespokojenost a neukotvenost v osobním životě
 • fyzické a psychické nemoci
 • fobie, obavy, strachy, negativní emoce
 • zaměstnání, finanční nesrovnalosti
 • podvědomé bloky a přesvědčení
 • programy, které ovlivňují náš život a my o nich nevíme
 • vliv přivtělených či zbloudilých duší, prokletí (u lidí, v domech, bytech, u zvířat)
 • působení minulých, přítomných a paralelních  životů na náš současný život
 • situace, které se stále opakují a přes veškeré úsilí je nedokážeme změnit

Pro koho je SRT terapie vhodná?

Jistě bychom našli spoustu dalších oblastí, se kterými by nám SRT také mohlo výrazně pomoci. Využití SRT je totiž neomezené-lze jej provádět u těhotných žen, narozených i nenarozených dětí, mužů, žen, dospělých i seniorů. Jedno čištění obvykle trvá 60 až 90 minut, vždy záleží na tématu, které má vliv také na celkový počet terapií pomocí SRT. Zpravidla dochází ke zřetelným změnám již po jednom jediném čištění, avšak každý z nás je individuální a zcela jedinečný. Záleží na vzájemné domluvě a především na Vás, co všechno budete chtít řešit a vyřešit. U témat chronického a dlouhodobého charakteru je třeba počítat s nutností opakovaných terapií SRT vzhledem k rozsahu zasažených úrovní duše. Vyšší já nám umožní pracovat přesně s těmi oblastmi, na které jsme připraveni. Všechno má totiž svůj čas, během kterého můžeme pochopit souvislosti.

V případě jakýchkoli dotazů mi napište – viz kontakt, ráda Vám odpovím.

Ačkoli se zdá, že při SRT terapii vystupuje klient spíše pasivně, vždy záleží jen na něm samotném, jak vědomě bude žít dále svůj život. Díky čištění se můžeme ve svém životě posunout tolik, kolik sami sobě umožníme a dovolíme. Základním předpokladem však je být aktivní, zapojit se kreativně do svého bytí a stát se tak tvůrcem svého života.

SRT mám může výrazně pomoci a podpořit nás, usnadnit naši životní cestu, ale vykročit a dělat jednotlivé kroky už musíme my sami.

Mějme to stále na paměti…

 

 

Upozornění

SRT nelze považovat za náhradu lékařské či psychoterapeutické odborné péče ani užívání léčiv předepsaných odborníkem, významně však napomáhá celkovému průběhu léčby.  Žádná rizika, škodlivé či jinak nežádoucí účinky terapie SRT nejsou známy.  Jedná se o jednu z metod spirituálního léčení, nemá nic společného s lidovým léčitelstvím či církví nebo náboženským systémem.