NLP ANEB KDYŽ SE VÁŠ SEN STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ…  NLP je zkratka slov Neuro Lingvistické Programování.


NEURO

Náš mozek vnímá okolní svět pomocí našich 5 smyslů čili zrakem, čichem, chutí, hmatem a sluchem.

Během jediné sekundy jsme schopni vědomě přijmout 5 až 9 kusů informací z vnějšího světa. Na podvědomé úrovni však vnímáme téměř vše, co se kolem nás děje a také to si ukládáme do svého mozku. A právě z této úrovně býváme velice ovlivňováni, aniž bychom cokoli tušili.


LINGVISTICKÉ

Informace z vnějšího světa ukládá náš mozek do svých závitů, ze kterých později čerpáme.Vytváříme si vlastní zkušenosti, hodnoty, přesvědčení, zážitky, vzpomínky, ale také obavy, strachy, spojujeme podobné vlastnosti a na základě toho se potom vyjadřujeme slovy, sebemluvou, řečí těla, svým chováním, emočním projevem.


PROGRAMOVÁNÍ

Vše, co si ukládáme do mozku, a že toho není málo, je plastické. Můžeme to měnit, nejedná se o konečný proces, kdy není cesty zpět…Zlozvyky? Myšlenky, chování či přesvědčení, které Vám neslouží? Neuskutečněné sny, které se zdají být až příliš vzdálené skutečnosti?  Pryč s tím a hned!!! S čím vším Vám může NLP pomoci?


JAK UVAŽUJEME V NLP?


Mapa není územím

Základní myšlenka NLP. Každý z nás vnímá okolní svět jinak, všímá si jiných detailů, zaměřuje svou pozornost jiným směrem. Kdybychom všichni zaznamenali své postřehy do mapy, žádná z námi vytvořených map by nebyla stejná. Právě proto si občas nerozumíme, i když to obě strany myslí víc než dobře. Někdy dokonce nedokážeme porozumět ani sami sobě…

 

Není důležité proč, ale jak…

Spousta lidí se stále dokola ptá na otázky, které začínají příslovcem PROČ? Často v nás však právě takové otázky dohání k obviňování a výčitkám. My v NLP se ptáme JAK? Jak uvažujeme, když si myslíme, že… Co nás vede k tomu přemýšlet právě takto? Zkušenost? Pocit? Vnitřní nastavení? Nebo se to tak prostě má…


Každý z nás je jedinečná osobnost

Mozek každého z nás je odlišný. Vyrůstali jsme v jiném prostředí, naše výchova byla rozdílná, setkávali jsme se v průběhu svého života s různými lidmi, kteří nás buď inspirovali nebo naopak varovali před určitým způsobem chování. I přesto všechno si spolu můžeme rozumět, když budeme chtít.


Jediný, kdo nás může omezit v našem konání, jsme my sami…

Ačkoli si to často neuvědomujeme a nepřipouštíme, jsme to my sami, kdo rozhoduje o našem životě. Ať už vědomě či nevědomě. Čím lépe poznáme sami sebe, tím lépe se nám bude žít, protože už budeme vědět, co můžeme sami od sebe čekat.


CO TO VLASTNĚ ZNAMENÁ KOUČINK?

Koučink znamená provedení klienta ověřenými technikami zkušeným koučem, objevení klientova skrytého potenciálu a následně naplnění jeho životních snů, které se konečně stávají skutečností. Každý z nás nosí odpovědi na veškeré otázky uvnitř svého nitra, často však bývají zahaleny rouškou tajemství. Já Vám velice ráda pomohu po nich pátrat a nacházet řešení, která změní Váš život!